top of page

Scroll down for complete list of orchestral works

Orchestra, Concerti & Ensemble: Tekst
Orchestra, Concerti & Ensemble: Music Widget
lunula%20screen_edited.jpg

Orchestra, Ensemble & Concerti

The Catalogue

 • Dimorphos – double concerto for basset horn, bass clarinet & chamber orchestra (2023) [duration: 20’][basset horn, bass clarinet, orchestra: 1, 1, 0, 1,   1, 1, 1, 0,  perc.x2, hp, strings: 2 vlns, 1 vla, vc, cb) Commissioned by the OMN Ensemble

 • EXPO 2020 Dubai || Poland. Landscapes of crativity: Introduction (2021) [duration: 3’] [2, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 1, temp + 4 perc, pf, hp, strings), EXPO 2020 Dubai || Poland. Landscapes of crativity: From Tatras to The Himalayas (2021) [duration: 3’] [2, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 1, temp + 4 perc, pf, hp, strings + złóbcoki) Commissioned by Stellar Fireworks, Science Now & Tellart.

 • Black Rainbows /Saxophone Concerto/ (2019) [duration: 18’][solo saxophone (S, A, T), orchestra: 2, 1, 1, 1,   1, 1, 1, 1,  perc.x2, pf, hp, strings: 3 vln, 1 vla, 2 vc, 1 cb) Commissioned by Bartłomiej Duś and The New Music Orchestra / Zamówienie Barłomieja Dusia i Orkiestry Muzyki Nowej

 • Lunula – for string orchestra (2018) [min.: 5 4 3 3 2 ] 
  Commissioned by Morningside Side Musical Bridge/Calgary Philharmonic Orchestra, premiered on August 3rd, in Warsaw. Utwór zamówiony przez Morningside Side Musical Bridge/Calgary Philharmonic Orchestra. Prawykonanie odbyło się 3 sierpnia w Warszawie.

 • HemiSphere II – for string orchestra (2018) [min.: 5 4 3 3 1 ] World premiere recording by Sinfonietta Cracovia, conducted by Jurek Dybał. Date of release will be revealed soon. /Nagranie premierowe zostało dokonane przez orkiestrę Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała. Data premiery płyty zostanie podana wkrótce.

 • Afterglow – II Violin Concerto (2018) [duration 18'] [ violin solo, orchestra: 1, 1, 1, 1,   1, 1, 1, 0,  perc.x2, pf, hp, strings: 2 vlns, 1 vla, 1 vc, 1 cb]. Commissioned by New Music Orchestra /w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie / Composers' Commissions/. Premiered on April 22nd, 2018 at NOSPR, in Katowice. Katarzyna Duda – violin, Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – conductor

 • Black Streams (2017) – accordion concerto [accordion + string orchestra], Commissioned by Elbąg Chamber Orchestra /Zamówienia kompozytorskie / Composing Commissions /. Premiered in November 2017 in Elbląg. Rafał Grząka – accordion, Rafał Janiak – conductor

 • Bridging Urban America Suite  (2017) [duration: 20’] [solo cello, solo piano, orchestra: 2, 2, 2, 2,   2, 2, 2, 2,  perc.x2,  strings ) Commissioned by Cracow Duo, Premiered on April 5th, 2017, Sao Paulo, Brasil, by Cracow Duo, Unicamp Orchestra, Rafał Delekta - conductor

 • Piano Concerto / Koncert fortepianowy (2014) [duration: 22’]
  – Movement I: Grounds
  – Movement II: Between
  – Movement III: Vastness
  [2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0, batt.x3, hp, solo pf, strings (14, 12, 10, 8, 6)]
  Premiered / Prawykonanie: Tadeusz Domanowski – piano, Gorzów Philharmonic Orchestra, Monika Wolińska – conductor / dyrygent, May 16th, 2014, Gorzów Wielkopolski, Poland
  Commisioned by Gorzów Philharmonic Orchestra / Zamówienie Filharmonii Gorzowskiej


 • II Symphony – EMERGE / II Symfonia – EMERGE (2014) [duration 20']
  [3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 1, timp+batt.x4, hp, strings (16, 14, 12, 10, 8)]
  Premiered / Prawykonanie: Polish Orchestra Sinfonia Iuventus, Krzysztof Słowiński – conductor / dyrygent, May 10th, 2014, Warsaw, Poland, Commissioned by Polish Composers' Union / Zamówienie Związku Kompozytorów Polskich w ramach programu MKiDN Zamówienia Kompozytorskie. Recording available on Tomasz's album EMERGE (Warner Classics 2016)


 • Entrada Concertante (2013) – for 42 players /dla 42 wykonawców [duration: 12']
  [2, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 1, batt.x3, 7, 6, 7, 5, 2]
  Premiered / Prawykonanie: Players of Kielce Philharmonic Orchestra, Mieczysław Gawroński – conductor / dyrygent, February 7th, 2014, Kielce, Poland
  Commissioned by Kielce Philharmonic Orchestra / Zamówienie Filharmonii Świętokrzyskiej w ramach programu MKiDN Zamówienia Kompozytorskie.


 • HemiSphere (2013) – for string orchestra /na orkiestrę smyczkową [duration: 12’]
  [5, 4, 3, 3, 1]
  Premiered / Prawykonanie: Chamber Philharmonic Orchestra, Stanisław Winiarczyk – conductor / dyrygent, September 27th, 2013, Warsaw, Poland


 • L.A. Concerto (2013) – for violin & symphony orchestra / koncert na skrzypce i orkiestrę symfoniczną [duration: 25’]
  – Movement I: Hollywood Hills  
  – Movement II: The Pacific
  – Movement III: Sunset-Motion
  [vn solo, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0, timp+2x perc., hp, strings (12, 10, 8, 6, 4)]
  Premiered / Prawykonanie: Janusz Wawrowski – violin, National Polish Radio Symphony Orchestra (NOSPR), Michał Klauza – conductor / dyrygent, April 26th, 2013, Katowice, Poland
  Commissioned by Polish Radio National Philharmonic Orchestra / Zamówienie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ramach programu MKiDN Zamówienia Kompozytorskie.


 • D.N.A. – Concerto for bass clarinet & chamber orchestra (2012) / koncert na bas klarnet i orkiestrę kameralną [duration: 18’] 
  [bcl solo, fl/fl pc, ob/e.hrn, cl (Bb), bsn/cbsn, cr, tr (C), tbn, tba, 2x perc, 1 hp, 1 pf, vn I, vn II, vl, vc, cb]
  Premiered / Prawykonanie: Jadwiga Czarkowska – bass clarinet, Chain Chamber Orchestra, Wojciech Michniewski – conductor / dyrygent, February 1st, 2013, Warsaw, Poland, Commissioned by Witold Lutosławski Society / Zamówienie Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Recording available on Tomasz's album EMERGE (Warner Classics 2016)


 • Collisions of the Matter (2012) – for symphony orchestra / na orkiestrę symfoniczną [duration: 14’]
  [3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 0, timp+3x perc, hp, strings (16, 14, 12, 10, 8)]
  Premiered / Prawykonanie: Polish Orchestra Sinfonia Iuventus, Krzysztof Słowiński – conductor / dyrygent,May 11th, 2013, Warsaw, Poland, Recording available on Tomasz's album EMERGE (Warner Classics 2016)


 • RIOT – for chamber orchestra / na orkiestrę kameralną (2012) [duration: 10’]
  [1, 1, 1, 1, cr, 1 perc, strings: 8 vn, 2 vl, 2 vc, cb)]
  Premiered / Prawykonanie: Ensemblage Chamber Orchestra, Marcin Piotr Łopacki – conductor / dyrygent,
  September 19th, 2012, Warsaw, Poland, Recording available Warsaw AutumnChronicle (POLMIC 2012)


 • VITALITY – Concerto for percussion & symphony orchestra  / Koncert na perkusję i orkiestrę symfoniczną (2011) [duration: 27’]
  – Movement I: The Raindance  
  – Movement II: The Transition  
  – Movement III: Rebirth & Acceptation
  [perc. solo, orchestra: 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 0, 4x perc, hp, strings: 16, 14, 12, 10, 8)]
  Premiered / Prawykonanie: Leszek Lorent – percussion solo, Polish Radio Orchestra, Szymon Bywalec – conductor / dyrygent, March 4th, 2012, Warsaw, Poland


 • Calisia Concerto – for 10 pianos & orchestra / na 10 fortepianów i orkiestrę (2010) [duration: 4’30”]
  [2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0, timp+2x perc, 10x pf, strings: 14, 12, 10, 8, 6]
  Premiered / Prawykonanie: Kalisz Philharmonic Orchestra, Adam Klocek– conductor / dyrygent, October 1st, 2010, Kalisz, Poland
  Commissioned by Kalisz Philharmonic Orchestra / Zamówienie Filharmonii Kaliskiej


 • Spaces – for large symphony orchestra / Przestrzenie – na wielką orkiestrę symfoniczną (2010)
  [duration: 20’]
  [4, 4, 4, 4, 6, 3, 3, 1, timp+ 3x perc, hp, strings: 18, 16, 14, 12, 10]
  Premiered / Prawykonanie: Orchestra Musica Festiva, Stanisław Krawczyński – conductor / dyrygent, July 15th, 2010, Cracow, Poland, Recording available on Wawel: Musica Festiva DVD (Castello GT 2010)


 • Advection (2010) – for 16 players / dla 16 wykonawców [duration: 10’]
  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2x perc, pf, hp, vn I, vn II, vl, vc, cb]
  Premiered / Prawykonanie: New Music Orchestra, Szymon Bywalec – conductor / dyrygent, May 21st, 2011, Beijing, China
  Commissioned by Adam Mickiewicz Institute / Zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza


 • Event Horizon Symphony – for large symphony orchestra / 
  Symfonia Horyzont Zdarzeń – na wielką orkiestrę symfoniczną (2009) [duration: 21’]
  [4, 4, 4, 4, 6, 3, 3, 1, 4x perc, hp, strings: 16, 14, 12, 10, 8]
  Premiered / Prawykonanie: Łódź Philharmonic Orchestra, Michał Klauza – conductor / dyrygent, December 4th, 2009, Łódź, Poland


 • QUADRA (2007) – for symphony orchestra / na orkiestrę symfoniczną  [duration: 11’]
  [2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0, timp+ 3x perc, strings: 14, 12, 10, 8, 6]
  Premiered / Prawykonanie: Polish Radio Orchestra, Łukasz Borowicz – conductor / dyrygent, April 5th, 2008, Warsaw, Poland, Recording available on Tomasz's album EMERGE (Warner Classics 2016)


 • „Reaching to the Beginning” - for mixed choir, symphony orchestra and soloists (2007) / „Sięgając do Początku” – na chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i solistów [duration: 11’25”]
  [2, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 1, timp + 2x perc, choir: SATB, soloists: sop, alt, ten, bari, strings: 14, 12, 10, 8, 6]
  Premiered / Prawykonanie: AMFC Symphony Orchestra, Kazimierz Dąbrowski – conductor / dyrygent, March 30th, 2007, Warsaw, Poland
  Commissioned by John Paul 2nd Centre/Zamówienie Centrum Jana Pawla 2


 • Visions of Perfect Shapes – for symphony orchestra / na orkiestrę symfoniczną (2006) [19’30”]
  [2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 0 timp + 2x perc, strings: 14, 12, 10, 8, 6]
  Premiered / Prawykonanie: Slovak Radio Symphony Orchestra, Daniel Gazon – conductor /dyrygent, December 11th, 2006,  Bratislava, Slovakia


 • INTERACTION I (2003) – for chamber orchestra / na orkiestrę kameralną [7”32”]
  [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1x perc, pf, strings: 3, 3, 2, 2, 1]
  Premiered / Prawykonanie: Forum Ensemble Chamber Orchestra, Miłosz Bembinow – conductor / dyrygent, February 12, 2004, Warsaw, Poland

Scores and parts available through opalkamusic_publishing
Orchestra, Concerti & Ensemble: Czym się zajmuję?
bottom of page